Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

OmaEtsin.fi
Haapakatu 4A
21110 Naantali
puh. 044 054 9799

2. Rekisteriasiat

Pyrimme vastaamaan viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

OmaEtsin.fi käyttäjätietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin tietoja käytetään palveluun liittyvien viestien ja tiedotteiden välittämiseen. Rekisteriä käytetään myös käyttäjäkohtaisten tietojen tallentamiseen palvelun laadun parantamiseksi ja sellaisten ominaisuuksien tarjoamiseen, joita ei voida tarjota ilman rekisteröitymistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan käyttäjien itsensä ilmoittaman tiedon perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoitetietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa osoitteen haltijan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Osoitteen haltijalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.